İçerikler

...

Görev Tanımları ve İş Akışları

 GÖREV TANIMLARI

Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
Yazı İşleri Memuru Görev Tanımı
Personel İşleri Memuru Görev Tanımı
Tahakkuk Memuru Görev Tanımı
Satın Alma Memuru Görev Tanımı
Taşınır Kayıt Yetkilisi Görev Tanımı
Öğrenci İşleri Memuru Görev Tanımı
Özel Kalem Memuru Görev Tanımı
Bölüm Sekreteri Görev Tanımı
İdare Amiri Görev Tanımı
Bilgisayar Teknisyeni Görev Tanımı
Elektrik-Ses Teknisyeni Görev Tanımı
Destek Hizmetleri Görevlisi Görev Tanımı
Yardımcı Hizmetler Görevlisi Görev Tanımı


İŞ AKIŞLARI

Yazı İşleri Süreçleri

 
Personel İşleri Süreçleri


Öğrenci İşleri Süreçleri


Tahakkuk Süreçleri


Satın Alma Süreçleri


Taşınır Kayıt Süreçleri


HASSAS GÖREVLER

Fakülte Birimlerinin Hassas Görev Tespit Formları 
Fakülte Hassas Görev Envanteri

 

Diğer Haberler