Etkinlikler

...

Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif” paneli ve sergi düzenlendi

İletişim Fakültesi ve RATEM işbirliğinde “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif” paneli ve sergi düzenlendi

 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) tarafından düzenlenen Radyo, Televizyon Yayıncılığı ve Telif konulu panel  Çukurova Üniversitesi TEKNOKENT toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç üstlendi. Panelin konuşmacıları ise Yargıtay 19.Ceza Dairesinden Bülent Savtok, Oyuncu Müfit Can Saçıntı, Kültür ve Turizm Uzmanı Uğur Tekerci, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ananbilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Öğr.  Üyesi Özge Yenice Ceylan ve RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Efsun Tekyeten  oldu.

 

RATEM’in "Korsanla Mücadele" konulu sergisi ilgi topladı

 

Etkinlik, RATEM'in düzenlediği "Korsanla Mücadele" konulu Aklıma Bir Fikir Geldi yarışmasında geçmişte ödül almış olan çalışmaların bulunduğu serginin açılışı ile başladı. Ardından panelin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar Bilindiği gibi sayısal teknolojilerin hayatımıza hızla girmesiyle birlikte internet ve dijital medya hepimizin yaygın kullanım alanı olmuştur. Bu durum bilgiye erişimde önemli imkânlar sağlamakla birlikte bazı riskleri de beraberinde getirmiş, yaratıcı endüstriler ve üretilen eserlerin içerikleri bakımından etki eder hale gelmiştir. Bu nedenle korsanla mücadelede bugün dünyanın da çok önemli bir sorunu haline gelmiş durumdadır RATEM bu noktada düzenlediği paneller ve yarışmalarla önemli bir işlevi yerine getirmektedir.” dedi.

RATEM Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gürsoy, yaptığı açılış konuşmasında telif konusunda bilinçlendirmek için bu çalışmaları yaptıklarını ifade ederek "Meslek birliğimiz RATEM, 2000-2001 yıllarında kuruldu.19 yıldır Kültür ve Sanat Eserleri Kanunu ve Roma Sözleşmesine kaynak teşkil eden düzenlemelerle Türkiye’de varlığını sürdüren yarı kamu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Üyelerimiz radyo televizyon kuruluşlarıdır." dedi. Yusuf Gürsoy yaptığı sunumda, RATEM tarafından 11.sinin düzenlendiği “Aklıma Bir Fikir Geldi” Korsanla Mücadele yarışmasının bilinçlendirme çalışmalarına çok önemli katkı sunduğunu ifade etti.

 

Panelde telif hakları tüm boyutuyla konuşuldu

 

Panelin başlamasıyla, ilk konuşmayı Yargıtay 19.Ceza Dairesinden Hakim Bülent Savtok yaptı.   Savtok “Telif Haklarını da kapsayan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunu ile alakalı suçlar bizim dairamize en son incelenen merci olarak gelmektedir. Bir anlamda bizim verdiğimiz kararlarla Türkiyedeki telif haklarına yönelik suçlar, uygulanan bir istikrar alanı bulmaktadır” dedi. Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sanatçıların telif hakları konusunda yaşadıkları sıkıntılardan bahsederek bu konudaki beklentilerini dile getirdi. Saçıntı Radyo, televizyon, sinema, edebiyat ve müzik aynı zamanda bir ticaret faaliyetidir. Şimdi bunları düzenleyen bir ticaret kanunumuz var iken  neden özel kanunlara ihtiyaç duyuluyor? İşte bu kadar önemli kültür ve sanat, o yüzden özel kanunlarla korunuyor” dedi.

 

Kültür ve Turizm Uzmanı Uğur Tekerci “Telif hakkı bir ülkede hukuk düzeni tarafından eser sahiplerine eserleri üzerinde tanınan mutlak haklardır. Eser sahibinin eseri üzerindeki mali ve manevi haklarının tümüne telif hakları denir. Telif hukuku ise daha geniş kapsama sahip bir kavramdır. Çünkü telif haklarını kapsadığı gibi, eserden faydalanmak suretiyle meydana çıkarılan icra, fonogram, radyo-televizyon yayını ve film yapımı üzerindeki bağlantılı hakları da kapsayan bir hukuk dalıdır” dedi. Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ananbilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr. Üyesi Özge Yenice Ceylan “Telif Hakları nelerdir?' diye soracak olursak, öncelikle fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar olarak tanımlama yapmamız gerekiyor. Temel insan hakkı olarak düzenlemiş bir fiili haklar ve yaratıcı düşünce ürünlerinin yeterince korunması bu sayede aslında toplumda ilerleme sağlanması hedefleniyor. Burada devlet de bir misyon yüklenmiş, devletin görevi aslında telif haklarını koruyucu şekilde düzenlemek suretiyle devletin ilerlemesini sağlamak, aynı zamanda ittihatlar kurulurken hem yaratıcı düşünce korunmuş oluyor hem de ekonomik boyutu da korunmuş oluyor“ dedi.

 

RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Efsun Tekyeten ise ”Telif hakları kimleri ilgilendiriyor? Birisi bir eser yapıyor. Sonra bu eser sahipleri MESAM'da (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) birleşiyorlar. Söyleyen yorumcular MÜYOR-BİR'de (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) birleşiyorlar. Yapımcılar albümünü yapıyorlar MÜYAP'ta (Müzik Yapımıcıları Meslek Birliği) birleşiyorlar. Sonra üçü ve daha fazlası gelip radyolardan telif hakkı talep ediyorlar. Hakları mı? Tabii ki hakları. Çünkü eser sahiplarine telif hakkını ödemek bizim için şereftir”dedi.

 

Sunumların ardından soru-cevap bölümü ile devam eden panel, Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç’in panelistlere teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından son erdi.