Fakülte Yönetimi

 DEKAN

 

Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ

   

0(322) 338 67 77

0(322) 338 67 78

nergec@cu.edu.tr

  

DEKAN YARDIMCISI

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Yasemin ÜNLÜ 

 0(322) 338 67 77

 0(322) 338 67 78

 

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ
 

Hacer OĞUZ

 0(322) 338 68 41

 0(322) 338 67 78

  hoguz@cu.edu.tr