Tanıtım

Özgür Sinematek

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan Özgür Sinematek, Kirik Ailesi'nin, merhum oğulları Özgürcan Kirik'in anısına yaptıkları bağışla kurulmuştur.
Sinematekler, sinema sanatı açısından önem taşıyan, sinema tarihine geçmiş ancak çoğunluğu ticari sinemalarda görülmesine imkân olmayan filmlerin sanat, eğitim ve kültür amaçları göz önünde tutularak toplandığı, arşivlendiği ve korunduğu yerlerdir. Özgür Sinematek aracılığıyla ulusal ve uluslararası sinema yapıtlarının Fakültemize kazandırılması, koruma altına alınması, bir sinema birikiminin yaratılması, bir sinema kitaplığının oluşturulması, sinema konusunda araştırmalar yapılması, sinema kültürünü yaymak için gösterimler düzenlenmesi, sinemayla ilgili paneller, açık oturumlar, konferanslar, tartışma toplantıları, sergiler ve festivaller düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Özgür Sinematek, Fakültemizin tüm öğrencilerinin kullanımına açıktır.    

 --
Aydın ÇAM
Doktor Öğretim Üyesi
Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Sinema Anabilim Dalı Başkanı
 --
Balcalı Yerleşkesi
01330 Balcalı - Sarıçam / Adana
Tel: +9 0322 338 67 77 / 230
http://aves.cu.edu.tr/acam/