İç Kontrol

                   GÖREV TANIMLARI

                          İŞ AKIŞLARI

                    Yazı İşleri Süreçleri

 

                    Personel Süreçleri

                         Öğrenci İşleri Süreçleri

                       Tahakkuk Süreçleri İş Akışı

                           Satın Alma Süreçleri

                         Taşınır Kayıt Süreçleri

                         Hassas Görevler