Fakülte Yönetimi

 DEKAN

Prof. Dr. Nüket ELPEZE ERGEÇ

 0(322) 338 67 77

0(322) 338 67 78

nergec@cu.edu.tr

  

DEKAN YARDIMCISI

 

 

 

 Doç. Dr. Ayşe Aslı Sezgin

 0(322) 338 67 77

 0(322) 338 67 78

 

 

 

 

FAKÜLTE SEKRETERİ
 

Hacer OĞUZ

 0(322) 338 68 41

 0(322) 338 67 78

   hoguz@cu.edu.tr