Çift Anadal/Yan Dal

Radyo televizyon ve Sinema Bölümü Çift Anadal/Yan Dal anlaşması 

2019-2020 Eğitim/Öğretim dönemi güz yarıyılı içinde Fen-Edebiyat Fakültesi türk Dili ve Edebiyatı bölümü ile

Yan Dal programı açılmasına ve öğrenci kontenjanının 6(altı) olarak belirlenmesine,

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği bölümü ile Çift Anadal programı açılmasına,

öğrenci kontenjanının 6(altı) olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

 

İletişim Bilimleri Bölümü Çift Anadal / Yandal anlaşması 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümü ile Çift Anadal anlaşması imzalanmıştır.

Bu çerçevede Güz Dönemi 3. Yarıyıl için 13(on üç), Güz Dönemi 5. Yarıyıl 13(on üç) öğrenci kontenjanı açılmıştır.

 

Çift Anadal Yönergesi için tıklayınız>>>>

Yandal Yönergesi için tıklayınız>>>>