Çukurova Üniversitesi
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 
  Fakültemiz Yönetim Akademik Öğrenci İletişim  
 
  Fakültemiz
  Yönetim
  Akademik
  Öğrenci
  İletişim
  Bölümler

> Bölümler  >  Gazetecilik        


 GAZETECİLİK BÖLÜMÜ 

Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 2013 yılında kurulmuştur. Gazetecilik Bölümü gerek medya kurumlarına nitelikli gazeteciler,  gerekse diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapabilecek “iletişim çağına yakışır iletişimciler” yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu misyonla yola çıkan Bölümümüz, 2017 yılında 41 öğrenci alarak eğitim-öğretim yaşamına başlamıştır.

Gazetecilik Bölümü bünyesinde Genel Gazetecilik, Basın Yayın Tekniği ve Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ekonomisi olmak üzere üç ana bilim dalı yer almaktadır. Ana bilim dalları, Bölüme öğrenci alındığında uygulamalı ve kuramsal derslere gereken desteği vermeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Gazetecilik Bölümümüz, eğitimi, kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iki alanda ama bütünlük içerisinde sürdürme düşüncesindedir. Gazetecilik mesleği birçok anlamda yoğun bir uygulama deneyimi gerektirdiği için, öğrencilerini mezun etmeden önce çeşitli medya kuruluşlarında staja yönlendirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Fakülte Uygulama Gazetesi olan OKUyorum, Gazetecilik Bölümü koordinatörlüğünde hazırlanmaktadır. Ayrıca gazeteye, İletişim Bilimleri ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin desteği de büyüktür. Gazete, bir yandan Fakültemizin kendi içinde ve diğer iletişim fakülteleriyle iletişimine katkı sağlarken diğer yandan da öğrencilerine gazetecilik uygulamalarına yönelik pratik yapma olanağı sunmaktadır.

Nasıl bir gazeteci yetiştirmeyi hedefliyoruz?
Gazeteci, çok boyutlu düşünebilmek, olaylara farklı ama gerçekçi bakış açıları getirebilmek için birçok alanda bilgi sahibi olmak zorundadır. Entelektüel altyapısı sağlam bireylerin bu mesleği yapmaları gerekmektedir. Gazeteci, toplumsal olayları takip edebilmek, haber kaynaklarına ulaşabilmek, olayı açık, anlaşılır ve akıcı bir biçimde habere dönüştürebilmek için çözümleyici ve akılcı bir düşünme yetisine sahip olmalıdır. Gazeteciliğin disiplinlerarası bir alan/meslek olması nedeniyle verilecek eğitimin de bu felsefeye uygun olması gerekmektedir. Siyasal, ekonomik ve toplumsal olayları doğru bir şekilde okuyabilmek için sosyoloji, siyaset, ekonomi, hukuk, tarih, felsefe vb. alanlarda bilgilere; insanlarla duygudaşlık kurabilmek, önyargıları aşabilmek için psikoloji/sosyal psikoloji bilgisine ve olayı anlaşılır aktarabilmek içinse iyi düzeyde bir ‘dil’ kullanma becerisine gereksinimi vardır. Gazetecilik Bölümü, bu felsefe doğrultusunda eğitim-öğretime başlamıştır. 

Birçok alanda olduğu gibi, basın-yayın alanının da kendine özgü etik kodları/kuralları bulunmaktadır. Gazeteci, mesleğini gerçekleştirirken, herkese eşit mesafede durmalı, dil, din, mezhep, cinsiyet vb. ayrımlar yapmamalıdır. Başka bir deyişle alanın etik kodları içerisinde kalmalı, yanıltıcı, insanları küçük düşürücü, rencide edici eylemler içerisine girmemeli, özel yaşamlara sayı göstermeli ve oluşturduğu haber metinlerinde bu tarz düşüncelere/ayrımlara neden olacak ifadelerden kaçınmalıdır. Tarafsızlık kavramına benimsemeli, basın meslek ilkelerinden sapmamalı, haber ve yorum arasındaki farkın bilincinde olarak mesleğini yapmalıdır. Bölümümüzde benimsenen eğitim-öğretim anlayışı bu bilince konumlanmıştır.


 GENEL GAZETECİLİK ANA BİLİM DALI 

Bu ana bilim dalı, gazeteciliğin günümüzdeki durumuna, haber üretim sürecine, gazeteciliğin içerisinde bulunduğu sorunlara, mesleğin tarihine ve geleceğine dair çalışmaların yürütüldüğü bir ana bilim dalıdır. Her türlü medya metinlerinin analiz edildiği bu bilim dalında, iletişim kuramları, yeni yaklaşımlar ve basında güncel uygulamalar kıyaslamalı olarak ele alınır. Aynı zamanda ana bilim dalında basın etiği kavramıyla ilişkili çalışmalar da yürütülür. 

 BASIN YAYIN TEKNİĞİ ANA BİLİM DALI 

Basın Yayın Tekniği Ana Bilim Dalı, iletişimin teknik boyutu üzerine yoğunlaşmaktadır. Basının temel malzemesi haber olsa da, bu haberin hedef kitleye ulaştırılması da önem arz etmektedir. Bu ana bilim dalında fotoğraf çekimi gibi medya ortamlarına görsel malzeme üretme, gazete dizgisi, dizgi programları, gazetenin baskıya-yayıma hazırlanması, matbaa süreçleri, dağıtım süreçleri, yeni teknolojilerin takip edilerek alana uygulanması gibi konular üzerine odaklanılır. 

 BASIN YAYIN EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI 

Basın Yayın Ekonomisi ve İşletmeciliği Ana Bilim Dalı, medya kuruluşlarının, örgütsel yapılarını incelemeyi amaçlayan bir ana bilim dalıdır. Bu ana bilim dalı altında, medyanın mülkiyet ve sermaye yapıları, medyada tekelleşmeler, kartelleşmeler üzerinde durulmaktadır. Gazetecilerin istihdam edildiği basın-yayın kuruluşlarının sektördeki maddi ağırlıkları, sektör dışı etkinlikleri, rekabet koşulları vb. süreçler irdelenmektedir. Küreselleşmeyle iyice belirginleşen uluslararası, çokuluslu medya tekellerinin örgütsel yapıları da aynı şekilde bu ana bilim dalı altında ele alınır.

Doç. Dr. Onur Dursun
Gazetecilik Bölümü BaşkanıÇukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 6821